Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
18.03.2019 28.03.2019 referent ds. drogownictwa Szczegóły
11.12.2018 21.12.2018 Podinspektor ds. wymiaru i windykacji podatku od środków transportowych Szczegóły
11.12.2018 21.12.2018 Referent ds. dodatków mieszkaniowych i zamówień publicznych Szczegóły
11.12.2018 21.12.2018 Referent ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
17.08.2018 27.08.2018 Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Fabiankach Szczegóły
10.08.2018 20.08.2018 podinspektor ds. księgowości budżetowej Szczegóły
16.12.2016 27.12.2016 podinspektor ds. świadczenia wychowawczego i obsługi administracyjnej GOPS Szczegóły
02.08.2016 16.08.2016 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym Szczegóły
02.08.2016 16.08.2016 Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Fabiankach Szczegóły
02.08.2016 16.08.2016 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Fabiankach Szczegóły
06.06.2016 16.06.2016 podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami Szczegóły
18.05.2016 27.05.2016 Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Fabiankach z/s w Chełmicy-Cukrowni Szczegóły
« »