Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
06.08.2019 16.08.2019 referent ds. gospodarki odpadami i windykacji Szczegóły
14.06.2019 24.06.2019 referent ds. administracyjno - kancelaryjnych Szczegóły
21.05.2019 17.06.2019 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie Szczegóły
21.05.2019 17.06.2019 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasiegniewie Szczegóły
21.05.2019 17.06.2019 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cypriance Szczegóły
18.03.2019 28.03.2019 referent ds. drogownictwa Szczegóły
11.12.2018 21.12.2018 Podinspektor ds. wymiaru i windykacji podatku od środków transportowych Szczegóły
11.12.2018 21.12.2018 Referent ds. dodatków mieszkaniowych i zamówień publicznych Szczegóły
11.12.2018 21.12.2018 Referent ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
17.08.2018 27.08.2018 Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Fabiankach Szczegóły
10.08.2018 20.08.2018 podinspektor ds. księgowości budżetowej Szczegóły
16.12.2016 27.12.2016 podinspektor ds. świadczenia wychowawczego i obsługi administracyjnej GOPS Szczegóły
02.08.2016 16.08.2016 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym Szczegóły
02.08.2016 16.08.2016 Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Fabiankach Szczegóły
02.08.2016 16.08.2016 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Fabiankach Szczegóły
« 1 2 »