Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
10.07.2020 24.07.2020 Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach Szczegóły
16.06.2020 26.06.2020 podinspektor ds. księgowości budżetowej Szczegóły
09.06.2020 19.06.2020 stanowisko ds. inwestycji, remontów i nadzoru budowlanego Szczegóły
21.05.2020 05.06.2020 podinspektor ds. księgowości budżetowej Szczegóły
11.02.2020 21.02.2020 podinspektor ds. księgowości budżetowej Szczegóły
06.08.2019 16.08.2019 referent ds. gospodarki odpadami i windykacji Szczegóły
14.06.2019 24.06.2019 referent ds. administracyjno - kancelaryjnych Szczegóły
21.05.2019 17.06.2019 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie Szczegóły
21.05.2019 17.06.2019 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasiegniewie Szczegóły
21.05.2019 17.06.2019 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cypriance Szczegóły
18.03.2019 28.03.2019 referent ds. drogownictwa Szczegóły
11.12.2018 21.12.2018 Podinspektor ds. wymiaru i windykacji podatku od środków transportowych Szczegóły
11.12.2018 21.12.2018 Referent ds. dodatków mieszkaniowych i zamówień publicznych Szczegóły
11.12.2018 21.12.2018 Referent ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
17.08.2018 27.08.2018 Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Fabiankach Szczegóły
« 1 2 »