Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
23.03.2018 09.04.2018 Budowa ogólnodostępnych placów zabaw i miejsc rekreacji w gminie Fabianki Szczegóły
20.03.2018 28.03.2018 Dostawa oleju opałowego do kotłowni UG Fabianki i SP Cyprianka, zakup etyliny, oleju napędowego dla Urzędu Gminy Fabianki, OSP, Policji , Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach oraz Gminnego Zespołu Oświaty i Szkół z terenu gminy Fabianki Szczegóły
14.03.2018 29.03.2018 Przebudowa i doposażenie PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim Szczegóły
02.02.2018 09.02.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.1.2018 z dnia 02.02.2018 r. – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
30.01.2018 02.03.2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny Szczegóły
09.01.2018 24.01.2018 Rozbudowa drogi gminnej nr 190202C w miejscowości Lisek Szczegóły
12.12.2017 15.12.2017 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.14.2017 z dnia 12.12.2017 r. – Dostawa fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby UG Fabianki Szczegóły
08.12.2017 18.12.2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fabianki, w tym z punktu selektywnej zbiórki odpadów w 2018 roku – II postępowanie Szczegóły
28.11.2017 07.12.2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fabianki , w tym z punktu selektywnej zbiórki – w 2018 roku Szczegóły
21.11.2017 01.12.2017 Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 3 200 000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Fabianki Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »