Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
30.07.2020 05.08.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.15.2020 z dnia 30.07.2020 r. – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Fabianki Szczegóły
28.07.2020 31.07.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.14.2020 z dnia 28.07.2020 r. – Zakup wznowienia licencji na oprogramowanie antywirusowe na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
15.07.2020 30.07.2020 Przebudowa dróg gminnych nr 190243C i 190230C w miejscowości Nasiegniewo Szczegóły
14.07.2020 04.08.2020 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chełmicy Dużej Szczegóły
10.07.2020 27.07.2020 Przebudowa drogi gminnej nr 190212C w miejscowości Wilczeniec Fabiański Szczegóły
01.07.2020 27.07.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.13.2020 z dnia 01.07.2020 r. – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Fabianki Szczegóły
30.06.2020 07.07.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.12.2020 na Bankową obsługę budżetu Gminy Fabianki i jednostek organizacyjnych Gminy . Szczegóły
24.06.2020 01.07.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.11.2020 z dnia 23.06.2020 r. – Zakup i dostawa sadzonek drzew i krzewów Szczegóły
12.06.2020 18.06.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.9.2020 z dnia 12.06.2020 r. – Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Fabianki Szczegóły
28.05.2020 03.06.2020 Zapytanie ofertowe na Bankową obsługę budżetu Gminy Fabianki, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Fabiankach. Szczegóły
11.05.2020 21.05.2020 Dostawa oleju opałowego do kotłowni UG Fabianki i SP Cyprianka, zakup etyliny, oleju napędowego dla Urzędu Gminy Fabianki, OSP, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Fabiankach, Gminnego Ośrodka Rekreacji i Sportu oraz Gminnego Zespołu Oświaty i Szkół z terenu gminy Fabianki Szczegóły
06.05.2020 13.05.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.7.2020 z dnia 06.05.2020 r. – Badanie monitoringowe zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Wilczeńcu Fabiańskim, gmina Fabianki Szczegóły
29.04.2020 16.06.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fabianki, w tym z punktu selektywnej zbiórki odpadów Szczegóły
07.04.2020 22.04.2020 Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo Szczegóły
06.03.2020 12.03.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.6.2020 z dnia 06.03.2020 r. – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
« 1 2 3 4 6 7 8 »