Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
08.02.2019 15.02.2019 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.5.2018 z dnia 08.02.2019 r. – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
06.02.2019 14.02.2019 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
04.02.2019 08.03.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fabianki, w tym z punktu selektywnej zbiórki odpadów Szczegóły
25.01.2019 01.02.2019 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.3.2018 z dnia 25.01.2019 r. – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
13.12.2018 21.12.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fabianki, w tym z punktu selektywnej zbiórki odpadów Szczegóły
29.11.2018 07.12.2018 Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej GMINY FABIANKI wraz z jej jednostkami organizacyjnymi Szczegóły
19.11.2018 03.12.2018 Dowóz dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na terenie gminy Fabianki w roku 2019 Szczegóły
09.11.2018 27.11.2018 Czysta energia w gminie Fabianki budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła Szczegóły
30.10.2018 06.11.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.10.2018 – Dostawa sprzętu sportowego – wyposażenie Przebudowanego stadionu w Chełmicy Dużej obrębie Chełmica Duża Szczegóły
25.10.2018 05.11.2018 Zapytanie ofertowe Nr GZO.271.3.2018 z dnia 25.10.2018 r. – Zakup i dostawa sprzętu w projekcie pod nazwą „Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki – II edycja” Szczegóły
02.10.2018 18.10.2018 Przebudowa ścieżki rowerowej Fabianki – Chełmica Duża Szczegóły
26.09.2018 09.10.2018 Zapytanie ofertowe Nr GZO.271.2.2018 z dnia 26.09.2018 r. – Zakup i dostawa sprzętu, wyposażenia pracowni przedmiotowych i materiałów eksploatacyjno-biurowych w projekcie pod nazwą „Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki – II edycja” Szczegóły
06.09.2018 17.09.2018 Zakup i dostawa koparko-ładowarki Szczegóły
28.08.2018 06.09.2018 Zakup i dostawa koparko-ładowarki oraz przyczepy dwuosiowej Szczegóły
23.08.2018 10.09.2018 Przebudowa dróg gminnych w roku 2018 – III Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »