Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
12.12.2017 15.12.2017 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.14.2017 z dnia 12.12.2017 r. – Dostawa fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby UG Fabianki Szczegóły
08.12.2017 18.12.2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fabianki, w tym z punktu selektywnej zbiórki odpadów w 2018 roku – II postępowanie Szczegóły
28.11.2017 07.12.2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fabianki , w tym z punktu selektywnej zbiórki – w 2018 roku Szczegóły
21.11.2017 01.12.2017 Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 3 200 000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Fabianki Szczegóły
26.10.2017 30.10.2017 Zapytanie ofertowe Nr GOPS.271.3.2017 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania przez logopedę Szczegóły
16.10.2017 31.10.2017 Przebudowa dróg gminnych w roku 2017 – II etap Szczegóły
04.10.2017 23.10.2017 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin Szczegóły
02.10.2017 09.10.2017 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.11.2017 z dnia 18.09.2017 r. – Wykonanie opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, hydrotechniki lub melioracji wodnej dot. zmiany stanu wody na gruncie mogącej mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie Szczegóły
25.08.2017 11.09.2017 Przebudowa dróg gminnych w roku 2017 Szczegóły
11.08.2017 25.08.2017 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.10.2017 z dnia 11.08.2017 r. – Zakup i dostawa sadzonek drzew Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »