Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
23.09.2021 08.10.2021 Przebudowa dróg gminnych w 2021 roku Szczegóły
11.08.2021 30.08.2021 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chełmicy Małej Szczegóły
27.07.2021 30.07.2021 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.4.2021 z dnia 27.07.2021 r. – Zakup wznowienia oraz nowych licencji na oprogramowanie antywirusowe na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
25.05.2021 09.06.2021 Przebudowa drogi gminnej Nr 190306C (ul. Jesionowa) w Szpetalu Górnym, gmina Fabianki Szczegóły
20.05.2021 28.05.2021 Dostawa oleju opałowego, zakup etyliny i oleju napędowego Szczegóły
11.05.2021 19.05.2021 Usługi cateringowe – wyżywienia dla 30 podopiecznych Dziennego Domu Pobytu w Gminie Fabiankiw ramach projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Szczegóły
03.05.2021 08.06.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fabianki, w tym z punktu selektywnej zbiórki odpadów Szczegóły
14.04.2021 29.04.2021 Utworzenie dziennego domu „Senior+” w Świątkowiźnie Szczegóły
15.03.2021 19.03.2021 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.1.2021 z dnia 15.03.2021 r. – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
31.12.2020 26.02.2021 Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Fabianki Szczegóły
30.12.2020 25.01.2021 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym Szczegóły
03.12.2020 14.12.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.18.2020 z dnia 03.12.2020 r. – Dostawa wyposażenia Domu Dziennego Pobytu w Urszulewie w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Szczegóły
02.12.2020 29.12.2020 Rozbudowa i dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób uczestniczących w projektach EFS Szczegóły
18.11.2020 26.11.2020 Zakup i dostawa komputerów przenośnych na potrzeby szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Fabianki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Szczegóły
18.11.2020 27.11.2020 Dostawa wyposażenia Domu Dziennego Pobytu w Urszulewie w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Szczegóły
« 1 2 3 4 8 9 10 »