Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
13.09.2019 30.09.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 190209C w miejscowości Chełmica Duża Szczegóły
09.08.2019 29.08.2019 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin – III etap Szczegóły
30.07.2019 14.08.2019 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Chełmica Mała) Szczegóły
30.07.2019 02.08.2019 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.10.2019 z dnia 30.07.2019 r. – Zakup wznowienia oraz nowych licencji na oprogramowanie antywirusowe na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
22.07.2019 31.07.2019 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.9.2019 z dnia 22.07.2019 r. – Badanie monitoringowe zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Wilczeńcu Fabiańskim, gmina Fabianki Szczegóły
08.07.2019 15.07.2019 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.8.2019 z dnia 08.07.2019 r. – Wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej dla projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin – III etap” Szczegóły
14.05.2019 22.05.2019 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sadzonek drzew i krzewów RI.271.2.7.2019 Szczegóły
10.05.2019 24.05.2019 Dostawa oleju opałowego do kotłowni UG Fabianki i SP Cyprianka, zakup etyliny, oleju napędowego dla Urzędu Gminy Fabianki, OSP, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach, Gminnego Ośrodka Rekreacji i Sportu oraz Gminnego Zespołu Oświaty i Szkół z terenu gminy Fabianki Szczegóły
08.02.2019 15.02.2019 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.5.2018 z dnia 08.02.2019 r. – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
06.02.2019 14.02.2019 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
04.02.2019 08.03.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fabianki, w tym z punktu selektywnej zbiórki odpadów Szczegóły
25.01.2019 01.02.2019 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.3.2018 z dnia 25.01.2019 r. – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
13.12.2018 21.12.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fabianki, w tym z punktu selektywnej zbiórki odpadów Szczegóły
29.11.2018 07.12.2018 Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej GMINY FABIANKI wraz z jej jednostkami organizacyjnymi Szczegóły
19.11.2018 03.12.2018 Dowóz dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na terenie gminy Fabianki w roku 2019 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 »