Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
07.06.2018 13.06.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.5.2018 z dnia 07.06.2018 r. dotyczące „Wykonania tablicy informacyjno-pamiątkowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i doposażenie PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim” Szczegóły
30.05.2018 07.06.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.4.2018 z dnia 30.05.2018 r. – Dostawa fabrycznie nowego serwera plików oraz szafy serwerowej na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
25.05.2018 11.06.2018 Przebudowa dróg gminnych w roku 2018 – II postępowanie Szczegóły
17.05.2018 25.05.2018 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sadzonek drzew i krzewów RI.271.2.3.2018 Szczegóły
17.04.2018 07.05.2018 Przebudowa i doposażenie PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim – II postępowanie Szczegóły
17.04.2018 21.06.2018 Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 10 821 723 PLN, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Fabianki Szczegóły
10.04.2018 25.04.2018 Przebudowa dróg gminnych w roku 2018 – I Szczegóły
23.03.2018 11.04.2018 Budowa ogólnodostępnych placów zabaw i miejsc rekreacji w gminie Fabianki Szczegóły
20.03.2018 28.03.2018 Dostawa oleju opałowego do kotłowni UG Fabianki i SP Cyprianka, zakup etyliny, oleju napędowego dla Urzędu Gminy Fabianki, OSP, Policji , Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach oraz Gminnego Zespołu Oświaty i Szkół z terenu gminy Fabianki Szczegóły
14.03.2018 04.04.2018 Przebudowa i doposażenie PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim Szczegóły
02.02.2018 09.02.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.1.2018 z dnia 02.02.2018 r. – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
30.01.2018 02.03.2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny Szczegóły
09.01.2018 24.01.2018 Rozbudowa drogi gminnej nr 190202C w miejscowości Lisek Szczegóły
12.12.2017 15.12.2017 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.14.2017 z dnia 12.12.2017 r. – Dostawa fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby UG Fabianki Szczegóły
08.12.2017 18.12.2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fabianki, w tym z punktu selektywnej zbiórki odpadów w 2018 roku – II postępowanie Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 »