Uchwała Nr 1/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Fabianki

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian