Uchwała Nr 38/K/2019 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30.08.2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian