Uchwała Nr 14/Kr/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Fabianki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Fabianki z wykonania budżetu gminy za 2018 rok; Uchwała Nr 3/I/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 sierpnia 2019 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Fabianki za pierwsze półrocze 2019 r.

* Uchwała Nr 14/Kr/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Fabianki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Fabianki z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

* Uchwała Nr 3/I/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 sierpnia 2019 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Fabianki za pierwsze półrocze 2019 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian