Uchwała Nr 8/DPr/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian