Uchwała Nr 9/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian