Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2019-2038

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja II
  • Data podjęcia (podpisania) 04.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 01.01.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego II/12/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2019-2038
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian