Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja II
  • Data podjęcia (podpisania) 04.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.12.2018
  • Data wejścia w życie 04.12.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 13.12.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.6487
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 6487
  • Nr aktu prawnego II/13/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt. 9 lit.d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258, art. 259 ust. 2 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2017 r., poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian