Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja II
  • Data podjęcia (podpisania) 04.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2019
  • Data wejścia w życie 01.01.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 13.12.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.6489
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 6489
  • Nr aktu prawnego II/15/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1445, poz. 1588, poz. 1669, poz. 1693, poz. 1722)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian