Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Fabianki

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja II
  • Data podjęcia (podpisania) 04.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.12.2018
  • Data wejścia w życie 28.12.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 13.12.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.6491
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 6491
  • Nr aktu prawnego II/17/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Fabianki
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 310 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian