Uchwała Nr IX/101/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Fabianki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2020 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja IX
  • Data podjęcia (podpisania) 27.02.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.03.2020
  • Data wejścia w życie 20.03.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 05.03.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2020.1245
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1245
  • Nr aktu prawnego IX/101/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Fabianki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2020 r.
  • Podstawa prawna wydania poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 221 ust 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649) oraz art. 400a ust.1 pkt 2, art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a oraz ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1403, poz. 1495, poz. 1501, poz. 1527, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712, poz. 1815, poz. 2087 i poz. 2166, M. P. z 2019 r. poz. 866 i poz. 938.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian