Uchwała Nr IX/103/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Fabianki w roku szkolnym 2019/2020

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja IX
  • Data podjęcia (podpisania) 27.02.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.03.2020
  • Data wejścia w życie 20.03.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 05.03.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2020.1246
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1246
  • Nr aktu prawnego IX/103/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Fabianki w roku szkolnym 2019/2020
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian