Uchwała Nr IX/104/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Zespół Oświaty w Fabiankach

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja IX
  • Data podjęcia (podpisania) 05.02.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.03.2020
  • Data wejścia w życie 20.03.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 05.03.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2020.1247
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1247
  • Nr aktu prawnego IX/104/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie powołania jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Zespół Oświaty w Fabiankach
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 10a, art. 10b, art.10c, art.10d, art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 12 ust.1 pkt 2 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian