Uchwała Nr IX/107/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2020 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja IX
  • Data podjęcia (podpisania) 27.02.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.03.2020
  • Data wejścia w życie 20.03.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 05.03.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2020.1249
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1249
  • Nr aktu prawnego IX/107/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2020 r.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) w związku z art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z 2018 r. poz. 1479 i poz. 1722 oraz z 2019 r. poz. 125, poz. 534, poz. 1495 i poz. 2170, M. P. z 2018 r. poz. 1009, poz. 1010, poz. 1011 i poz. 1015 oraz z 2019 r. poz. 1029, poz. 1030, poz. 1031 i poz. 1036)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian