Uchwała Nr IX/108/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2020 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja IX
  • Data podjęcia (podpisania) 27.02.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.02.2020
  • Data wejścia w życie 27.02.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IX/108/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2020 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Gminy Fabianki stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/72/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 października 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Fabianki (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015 roku, poz. 3563)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian