Uchwała Nr IX/110/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Fabianki na 2020 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja IX
  • Data podjęcia (podpisania) 27.02.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.02.2020
  • Data wejścia w życie 27.02.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IX/110/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Fabianki na 2020 r.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz.1815) oraz § 45 ust. 1 Statutu Gminy Fabianki stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/72/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 października 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Fabianki (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 roku, poz. 3563)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian