Uchwała Nr IX/97/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja IX
  • Data podjęcia (podpisania) 27.02.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.02.2020
  • Data wejścia w życie 27.02.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IX/97/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 89 ust. 1 i 3 w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz.1680, poz.1681, poz.1818, poz.2197, poz.2248) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian