Uchwała Nr IX/98/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratury Rejonowej we Włocławku na uchwałę Rady Gminy Fabianki Nr XXIX/257/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja IX
  • Data podjęcia (podpisania) 27.02.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 27.02.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IX/98/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratury Rejonowej we Włocławku na uchwałę Rady Gminy Fabianki Nr XXIX/257/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 506, poz. 1309, poz.1571, poz.1696, poz. 1815) oraz art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.2325 )
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian