Uchwała Nr IX/99/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja IX
  • Data podjęcia (podpisania) 27.02.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 27.02.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 05.03.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2020.1244
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1244
  • Nr aktu prawnego IX/99/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt. 9 lit.d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258, art. 259 ust. 2 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2019 r., poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian