Uchwała Nr X/113/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja X
  • Data podjęcia (podpisania) 22.05.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.05.2020
  • Data wejścia w życie 22.05.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego X/113/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 89 ust. 1, 3 i 6 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian