Uchwała Nr X/116/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Fabianki biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja X
  • Data podjęcia (podpisania) 22.05.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.06.2020
  • Data wejścia w życie 16.06.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 01.06.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2020.2767
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2767
  • Nr aktu prawnego X/116/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Fabianki biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2019.1372 t.j. z dnia 2019.07.24) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian