Uchwała Nr XIX/136/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIX
  • Data podjęcia (podpisania) 25.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.11.2016
  • Data wejścia w życie 25.11.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 06.12.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.4472
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4472
  • Nr aktu prawnego XIX/136/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt. 9 lit.d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446, poz.1579) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.242, art.258, art.259 ust. 2 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 r., poz.1870)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian