Uchwała Nr XIX/137/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIX
  • Data podjęcia (podpisania) 25.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.12.2016
  • Data wejścia w życie 21.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 06.12.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.4473
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4473
  • Nr aktu prawnego XIX/137/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie opłaty prolongacyjnej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 poz. 613; z 2014 r. poz. 183, poz. 1215; z 2015 r. poz. 251, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1311, poz. 1649, poz. 1923; z 2016 r. poz. 195, poz. 615, poz. 846, poz. 1228, poz. 1579)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian