Uchwała Nr XIX/139/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIX
  • Data podjęcia (podpisania) 25.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2017
  • Data wejścia w życie 01.01.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 06.12.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.4475
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4475
  • Nr aktu prawnego XIX/139/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617, poz. 1579)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian