Uchwała Nr XIX/140/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, „Deklaracja na podatek od nieruchomości”, „Informacja w sprawie podatku rolnego”, „Deklaracja na podatek rolny”, „Informacja w sprawie podatku leśnego”, „Deklaracja na podatek leśny”

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIX
  • Data podjęcia (podpisania) 25.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2017
  • Data wejścia w życie 01.01.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 06.12.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.4476
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4476
  • Nr aktu prawnego XIX/140/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, „Deklaracja na podatek od nieruchomości”, „Informacja w sprawie podatku rolnego”, „Deklaracja na podatek rolny”, „Informacja w sprawie podatku leśnego”, „Deklaracja na podatek leśny”
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016, poz. 716, poz. 1579) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617, poz. 1579) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374, poz. 1579)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian