Uchwała Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb pobierania opłat za korzystanie z tych usług

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIX
  • Data podjęcia (podpisania) 25.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.12.2016
  • Data wejścia w życie 21.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 06.12.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.4477
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4477
  • Nr aktu prawnego XIX/141/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb pobierania opłat za korzystanie z tych usług
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, poz. 753, poz. 1583) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian