Uchwała Nr XIX/142/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Fabianki z Gminą Bobrowniki przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 92 i nr 209 – część działki Nr 15 i część działki Nr 186 położonej we wsi Rachcin” oraz udzielenia Gminie Bobrowniki wsparcia finansowego

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIX
  • Data podjęcia (podpisania) 25.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 25.11.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XIX/142/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Fabianki z Gminą Bobrowniki przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 92 i nr 209 – część działki Nr 15 i część działki Nr 186 położonej we wsi Rachcin” oraz udzielenia Gminie Bobrowniki wsparcia finansowego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian