Uchwała Nr XIX/143/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Strategia Rozwoju Gminy Fabianki na lata 2016-2025”

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIX
  • Data podjęcia (podpisania) 25.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 25.11.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XIX/143/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Strategia Rozwoju Gminy Fabianki na lata 2016-2025”
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 19 ust. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2016 r., poz. 383, poz. 1250)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian