Uchwała Nr XIX/147/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia wniosku Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej i przekazania go według właściwości

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIX
  • Data podjęcia (podpisania) 25.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 25.11.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XIX/147/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia wniosku Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej i przekazania go według właściwości
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23, poz. 868, poz. 996, poz. 1579), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz §76 ust. 3 uchwały Nr X/72/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Fabianki ( Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom., poz. 3563)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian