Uchwała Nr XIX/148/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Uchylony
  • Sesja XIX
  • Data podjęcia (podpisania) 25.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.12.2016
  • Data wejścia w życie 21.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 06.12.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.4471
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4471
  • Nr aktu prawnego XIX/148/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1250)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian