Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIX
  • Data podjęcia (podpisania) 25.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.12.2016
  • Data wejścia w życie 21.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 06.12.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.4470
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4470
  • Nr aktu prawnego XIX/149/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1250)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian