Uchwała Nr XIX/151/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIX
  • Data podjęcia (podpisania) 25.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.12.2016
  • Data wejścia w życie 21.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 06.12.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.4478
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4478
  • Nr aktu prawnego XIX/151/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1250)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian