Uchwała Nr XIX/157/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2016 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIX
  • Data podjęcia (podpisania) 25.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 25.11.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XIX/157/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2016 r.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz. 1579) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian