Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVII
  • Data podjęcia (podpisania) 08.09.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.09.2016
  • Data wejścia w życie 08.09.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 16.09.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.3151
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3151
  • Nr aktu prawnego XVII/116/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt. 9 lit.d oraz lit .i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.242, art.258, art.259 ust. 2 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, 1513, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016 r. poz.195)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian