Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2033

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVII
  • Data podjęcia (podpisania) 08.09.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.09.2016
  • Data wejścia w życie 08.09.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XVII/117/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2033
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 oraz art.234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.228, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358,1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016 r. poz.195) oraz art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian