Uchwała Nr XVII/118/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Fabianki w roku 2016

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVII
  • Data podjęcia (podpisania) 08.09.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.10.2016
  • Data wejścia w życie 01.10.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 16.09.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.3152
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3152
  • Nr aktu prawnego XVII/118/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Fabianki w roku 2016
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 403 ust. 2 i ust. 4 pkt 1 lit a) oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 poz. 672, poz. 903)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian