Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Fabianki do realizacji wspólnie z Powiatem Włocławskim zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny – Kulin (ul. Dobrzyńska)” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu wsparcia finansowego

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVII
  • Data podjęcia (podpisania) 08.09.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.09.2016
  • Data wejścia w życie 08.09.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XVII/119/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Fabianki do realizacji wspólnie z Powiatem Włocławskim zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny - Kulin (ul. Dobrzyńska)” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu wsparcia finansowego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian