Uchwała Nr XVII/122/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Fabianki do realizacji wspólnie z Gminą Lipno zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Chlebowo-Chodorążek nr 170513C dz. nr 279/2 Etap I” oraz udzielenia Gminie Lipno wsparcia finansowego

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVII
  • Data podjęcia (podpisania) 08.09.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 08.09.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XVII/122/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Fabianki do realizacji wspólnie z Gminą Lipno zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Chlebowo-Chodorążek nr 170513C dz. nr 279/2 Etap I" oraz udzielenia Gminie Lipno wsparcia finansowego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian