Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 25.10.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.10.2016
  • Data wejścia w życie 25.10.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 02.11.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.3704
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3704
  • Nr aktu prawnego XVIII/131/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt. 9 lit.d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258, art. 259 ust. 2 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz.195, poz.1257, poz.1454)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian