Uchwała Nr XXIII/203/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Fabianki

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 31.03.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 31.03.2017
  • Data wejścia w życie 31.03.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXIII/203/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Fabianki
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 poz. 831, poz. 903, poz. 1250, poz. 1427, poz. 1933, poz. 1936, poz. 1991, poz. 2255, poz. 2260)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian