Uchwała Nr XXIII/205/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Szpetalu Górnym, gmina Fabianki”

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 31.03.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 31.03.2017
  • Data wejścia w życie 31.03.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXIII/205/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przystąpienia do sporządzenia: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Szpetalu Górnym, gmina Fabianki”
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian