Uchwała Nr XXIX/258/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIX
  • Data podjęcia (podpisania) 19.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 13.01.2018
  • Data wejścia w życie 13.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 29.12.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2017.5506
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 5506
  • Nr aktu prawnego XXIX/258/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 6 r ust. 3 ust. 3b ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian