Uchwała Nr XXIX/259/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok dla zakładu budżetowego

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIX
  • Data podjęcia (podpisania) 19.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2018
  • Data wejścia w życie 01.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXIX/259/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok dla zakładu budżetowego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian