Uchwała Nr XXX/265/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Fabianki

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXX
  • Data podjęcia (podpisania) 08.02.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 15.02.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dz.U. Woj. Kuj-Pom. 2018.809
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 809
  • Nr aktu prawnego XXX/265/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Fabianki
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 15 oraz art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, poz. 1985)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian