Uchwała Nr XXX/271/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fabianki na lata 2018 – 2023

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXX
  • Data podjęcia (podpisania) 08.02.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.03.2018
  • Data wejścia w życie 01.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 15.02.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dz.U. Woj. Kuj-Pom. 2018.810
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 810
  • Nr aktu prawnego XXX/271/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fabianki na lata 2018 – 2023
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r., poz. 130) w związku z art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610; z 2017 r. poz. 1442 i poz. 1529)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian