Uchwała Nr XXXI/277/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXI
  • Data podjęcia (podpisania) 29.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.03.2018
  • Data wejścia w życie 29.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 09.04.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.2074
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2074
  • Nr aktu prawnego XXXI/277/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt. 9 lit.d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258, art. 259 ust. 2 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 62)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian