Uchwała Nr XXXI/282/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Fabianki na lata 2018-2021 z perspektywy do roku 2025″

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Gminy
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXI
  • Data podjęcia (podpisania) 29.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 29.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXI/282/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Fabianki na lata 2018-2021 z perspektywy do roku 2025"
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 519; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1688, z 2017 r. poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529, poz. 1566, poz. 1888, poz. 1999, poz. 2056 i poz. 2290 oraz z 2018 r. poz. 9 i poz. 88, M. P. z 2017 r. poz. 875 i poz. 982)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian